Hiển thị 1–30 của 61 kết quả

Hình Dạng
Bảng Điều Khiển
Điện/Gas
Số Tầng
Số Khay
Sắp Xếp
Hình Dạng
Điện/Gas
Bảng Điều Khiển
Số Tầng
Số Khay
Chọn số khay
Xuất Xứ
Lò nướng bánh bông lan

Lò nướng bánh bông lan

6.500.000 54.800.000 
Lò nướng bánh ngọt

Lò nướng bánh ngọt

6.500.000 54.800.000 
Lò nướng bánh pizza

Lò nướng bánh pizza

6.500.000 54.800.000 
Lò nướng bánh trung thu

Lò nướng bánh trung thu

6.500.000 54.800.000 
Lò nướng bánh sandwich

Lò nướng bánh sandwich

6.500.000 49.500.000 
Lò nướng 1 tầng 1 khay điện BigStar

Lò nướng 1 tầng 1 khay điện BigStar

6.500.000 
Lò nướng pizza dùng điện 1 tầng 1 khay BigStar

Lò nướng pizza dùng điện 1 tầng 1 khay BigStar

6.900.000 
Lò nướng 1 tầng 1 khay điện Southstar YXD-10AC

Lò nướng 1 tầng 1 khay điện Southstar YXD-10AC

8.500.000 
Lò nướng 1 tầng 2 khay điện BigStar HGB-20D

Lò nướng 1 tầng 2 khay điện BigStar HGB-20D

9.500.000 
lò nướng 1 tầng 1 khay bảng điện tử

Lò nướng 1 tầng 1 khay điện Southstar bảng điện tử

9.500.000 
Lò nướng pizza 1 tầng 2 khay điện BigStar

Lò nướng pizza 1 tầng 2 khay điện BigStar

9.800.000 
Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Southstar

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Southstar

10.800.000 
Lò nướng gas 1 tầng 1 khay BigStar

Lò nướng gas 1 tầng 1 khay BigStar

11.000.000 
Lò nướng bánh Berjaya 1 tầng 1 khay điện

Lò nướng bánh Berjaya 1 tầng 1 khay điện

11.500.000 
Lò nướng 1 tầng 2 khay điện SouthStar bảng điện tử

Lò nướng 1 tầng 2 khay điện SouthStar bảng điện tử

11.800.000 
Lò nướng Baguette 4 khay điện

Lò nướng Baguette 4 khay điện

13.500.000 
Lò nướng gas 1 tầng 1 khay Berjaya

Lò nướng gas 1 tầng 1 khay Berjaya

13.900.000 
Lò nướng 1 tầng 2 khay gas BigStar

Lò nướng 1 tầng 2 khay gas BigStar

15.500.000 
Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay gas

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay gas

16.500.000 
Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Berjaya

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện Berjaya

16.500.000 
Lò nướng đối lưu 4 khay WGB-8A

Lò nướng đối lưu 4 khay WGB-8A

16.500.000 
lò nướng pizza Berjaya BJY-E-P022

Lò nướng bánh pizza Berjaya BJY-E-PO22

17.900.000 
lò 1 tầng 2 khay Berjaya bảng điện tử

Lò nướng 1 tầng 2 khay điện Berjaya bảng điện tử

18.500.000 
Lò nướng pizza 2 tầng 4 khay điện BigStar

Lò nướng pizza 2 tầng 4 khay điện BigStar

18.500.000 
Lò nướng bánh Southstar 2 tầng 4 khay

Lò nướng bánh Southstar 2 tầng 4 khay

20.500.000 
Lò nướng 2 tầng 4 khay SouthStar dùng bảng điện tử

Lò nướng 2 tầng 4 khay SouthStar dùng bảng điện tử

21.500.000 
Lò nướng đối lưu Berjaya E-CO28