Hiển thị 1–30 của 70 kết quả

Sắp Xếp
Loại Kính
Loại Cửa
Vị Trí Đặt Tủ
Số Tầng
Số Cửa
Loại Kính
Loại Cửa
Vị Trí Đặt Tủ
Số Tầng
Số Cửa
Chiều Ngang
Xuất Xứ
Tủ trưng bày bánh để bàn kính cong BigCool 900mm

Tủ trưng bày bánh để bàn kính cong BigCool 900mm

9.500.000 
Tủ mát 1 cánh sấy kính BigCool CL-600F

Tủ mát 1 cánh sấy kính BigCool CL-600F

9.500.000 
Tủ bánh kem để bàn kính cong BC-90 900mm

Tủ bánh kem để bàn kính cong BC-90 900mm

9.500.000 
Tủ trưng bày bánh để bàn BigCool 900mm CK-T90

Tủ trưng bày bánh để bàn BigCool 900mm CK-T90

9.500.000 
Tủ bánh kem để bàn BigCool 700mm WK-T70

Tủ bánh kem để bàn BigCool 700mm WK-T70

9.500.000 
Tủ trưng bày bánh 3 tầng để bàn WS-T33 900mm

Tủ trưng bày bánh 3 tầng để bàn WS-T33 900mm

16.500.000 
Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1200F

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1200F

18.500.000 
Tủ bánh kem để bàn BigCool 1m2 WS-T104

Tủ bánh kem để bàn BigCool 1m2 WS-T104

19.500.000 
Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính Luxury LRY-1200

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính Luxury LRY-1200

24.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng BigCool 900mm GB-250

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng BigCool 900mm GB-250

25.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1m2

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1m2

26.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem mặt kính cong 900mm GB-250-4L

Tủ trưng bày bánh kem mặt kính cong 900mm GB-250-4L

27.500.000 
Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính 1m2 LS-1200S

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính 1m2 LS-1200S

27.500.000 
Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1800F

Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1800F

27.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1m5

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1m5

27.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem BigCool 1m2 GB-300

Tủ trưng bày bánh kem BigCool 1m2 GB-300

28.500.000 
Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn 900mm

Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn 900mm

28.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem mặt cong 1m2 GB-300-4L

Tủ trưng bày bánh kem mặt cong 1m2 GB-300-4L

29.500.000 
Tủ mát 2 cánh Đài Loan DL-1200F

Tủ mát 2 cánh Đài Loan DL-1200F

29.500.000 
Tủ mát trưng bày kính cong Berjaya 700mm DC-211

Tủ mát trưng bày kính cong Berjaya 700mm DC-211

29.500.000 
Tủ trưng bày socola 1m2 SCD-1200D

Tủ trưng bày socola 1m2 SCD-1200D

29.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 900mm Turbocool SCD-7309S3

Tủ trưng bày bánh kem 900mm Turbocool SCD-7309S3

29.500.000 
Tủ trưng bày bảo quản bánh kem BigCool 1m5 GB-350 4L.Z

Tủ trưng bày bảo quản bánh kem BigCool 1m5 GB-350 4L.Z

31.500.000 
Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn sấy màng 1500mm

Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn sấy màng 1500mm

31.500.000 
Tủ trưng bày bánh kính bo tròn 3 tầng 1200mm

Tủ trưng bày bánh kính bo tròn 3 tầng 1200mm

31.500.000 
tủ trưng bày để bàn DC-311

Tủ trưng bày để bàn Berjaya 1m DC-311

32.500.000 
Tủ trưng bày bánh 1m2 Turbocool