MÁY CHẾ BIẾN THỊT

-8%
9.200.000 VND 8.500.000 VND
-4%
24.000.000 VND 23.000.000 VND
-17%
3.000.000 VND 2.500.000 VND
-13%
2.400.000 VND 2.100.000 VND
-15%
1.700.000 VND 1.450.000 VND
-15%
1.700.000 VND 1.450.000 VND
VND
16.200.000 VND
16.200.000 VND
18.500.000 VND
400.000 VND
16.200.000 VND
350.000 VND
-17%
300.000 VND 250.000 VND
14.900.000 VND
-2%
9.000.000 VND 8.800.000 VND
-18%
5.500.000 VND 4.500.000 VND
-18%
5.500.000 VND 4.500.000 VND
-18%
5.500.000 VND 4.500.000 VND
-22%
5.800.000 VND 4.500.000 VND
6.500.000 VND
-5%
28.000.000 VND 26.500.000 VND
-5%
21.500.000 VND 20.500.000 VND
-4%
16.500.000 VND 15.900.000 VND
-5%
6.720.000 VND 6.400.000 VND

THIẾT BỊ GIẢI KHÁT

-15%
1.350.000 VND 1.150.000 VND
-7%
1.350.000 VND 1.250.000 VND
1.350.000 VND
-17%
180.000 VND 150.000 VND
1.350.000 VND
-16%
2.500.000 VND 2.100.000 VND
9.800.000 VND
7.500.000 VND
-19%
1.100.000 VND 890.000 VND
-16%
1.250.000 VND 1.050.000 VND
9.800.000 VND
-22%
1.850.000 VND 1.450.000 VND
15.000.000 VND
-1%
77.000.000 VND 76.500.000 VND
-1%

MÁY CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP

VND
VND
15.000.000 VND
VND
19.500.000 VND
VND
22.000.000 VND
26.000.000 VND
22.000.000 VND
-4%
14.500.000 VND 13.900.000 VND

THIẾT BỊ LÀM BÁNH

-13%
7.800.000 VND 6.800.000 VND
-7%
10.500.000 VND 9.800.000 VND
-3%
8.000.000 VND 7.800.000 VND
-9%
7.500.000 VND 6.800.000 VND
-7%
10.500.000 VND 9.800.000 VND
-13%
7.800.000 VND 6.800.000 VND
14.500.000 VND
-9%
37.500.000 VND 34.000.000 VND
6.800.000 VND
-13%
7.800.000 VND 6.800.000 VND
-7%
10.500.000 VND 9.800.000 VND
-3%
19.000.000 VND 18.500.000 VND
34.000.000 VND
43.800.000 VND
-3%
19.000.000 VND 18.500.000 VND
27.300.000 VND
-9%
6.500.000 VND 5.900.000 VND
12.590.000 VND
10.750.000 VND
9.800.000 VND
15.300.000 VND
11.000.000 VND
-8%
14.200.000 VND 13.000.000 VND
6.900.000 VND
6.900.000 VND
-9%
6.500.000 VND 5.900.000 VND
-9%
6.500.000 VND 5.900.000 VND
-9%
6.500.000 VND 5.900.000 VND
-4%
8.200.000 VND 7.900.000 VND
-4%
12.500.000 VND 12.000.000 VND
5.900.000 VND
4.500.000 VND
42.000.000 VND
-13%
48.000.000 VND 42.000.000 VND
500.000 VND
400.000 VND

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

VND
-3%
5.800.000 VND 5.600.000 VND
-4%
7.200.000 VND 6.900.000 VND
3.700.000 VND
-5%
5.200.000 VND 4.950.000 VND
-4%
5.500.000 VND 5.300.000 VND
6.300.000 VND
-17%
1.800.000 VND 1.500.000 VND
7.900.000 VND
-7%
4.300.000 VND 4.000.000 VND
-12%
1.300.000 VND 1.150.000 VND
900.000 VND
-2%
9.000.000 VND 8.800.000 VND
-10%
1.000.000 VND 900.000 VND
-19%
22.500.000 VND 18.300.000 VND
-18%
15.000.000 VND 12.300.000 VND
-7%
11.000.000 VND 10.200.000 VND
100.000 VND
16.300.000 VND
-9%
17.930.000 VND 16.300.000 VND
-20%
14.000.000 VND 11.200.000 VND
-13%
7.800.000 VND 6.800.000 VND
-3%
12.200.000 VND 11.800.000 VND
-17%
11.400.000 VND 9.500.000 VND
-23%
-6%
9.000.000 VND 8.500.000 VND
-4%
8.200.000 VND 7.900.000 VND
-9%
7.480.000 VND 6.800.000 VND

TỦ ĐÔNG MÁT

19.500.000 VND
48.000.000 VND
53.000.000 VND
12.000.000 VND
65.000.000 VND
28.500.000 VND
-3%
33.500.000 VND 32.500.000 VND
-2%
22.000.000 VND 21.500.000 VND
-3%
18.000.000 VND 17.500.000 VND
-1%
34.000.000 VND 33.500.000 VND
37.200.000 VND
50.000.000 VND
29.500.000 VND

MÁY CHẾ BIẾN THỊT

15.000.000 VND
-4%
8.900.000 VND 8.500.000 VND
-15%

Máy thái thịt

Máy Thái Thịt Chín

1.700.000 VND 1.450.000 VND
2.100.000 VND
-15%
1.700.000 VND 1.450.000 VND
-15%
1.700.000 VND 1.450.000 VND
-8%
9.200.000 VND 8.500.000 VND
-15%
1.700.000 VND 1.450.000 VND
8.500.000 VND
-17%
3.000.000 VND 2.500.000 VND

Máy cưa xương

Máy cưa xương inox JG210

16.200.000 VND
-17%

Máy cưa xương

Lưỡi cưa xương

300.000 VND 250.000 VND
14.900.000 VND
16.200.000 VND
-18%

Máy xay giò chả

Máy xay giò lụa

5.500.000 VND 4.500.000 VND
-18%

Máy xay giò chả

Máy quết chả

5.500.000 VND 4.500.000 VND
-18%

Máy xay giò chả

Máy đánh chả

5.500.000 VND 4.500.000 VND
-22%
5.800.000 VND 4.500.000 VND
6.500.000 VND
-5%
28.000.000 VND 26.500.000 VND
-5%
21.500.000 VND 20.500.000 VND
-40%

Máy xay giò chả

Khuôn làm giò chả inox 1kg

200.000 VND 120.000 VND
-4%

Máy xay giò chả

Máy xay giò chả 5kg 2 lớp

16.500.000 VND 15.900.000 VND
-5%

Máy xay giò chả

Máy xay giò chả 3Kg 2 lớp

6.720.000 VND 6.400.000 VND

THIẾT BỊ GIẢI KHÁT

VND
1.350.000 VND
4.900.000 VND
1.350.000 VND
7.500.000 VND
-17%

Máy ép ly

Cuộn màng ép ly

180.000 VND 150.000 VND
-16%
1.250.000 VND 1.050.000 VND
9.800.000 VND
-22%
1.850.000 VND 1.450.000 VND
-1%
82.000.000 VND 81.000.000 VND
-1%
77.000.000 VND 76.500.000 VND
48.000.000 VND
14.000.000 VND

Máy làm đá viên

Máy làm đá viên 30kg AP-70PX

15.000.000 VND
21.000.000 VND
27.000.000 VND

MÁY CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP

VND