Hiển thị 1–30 của 67 kết quả

Sắp Xếp
Loại Kính
Loại Cửa
Vị Trí Đặt Tủ
Số Tầng
Số Cửa
Loại Kính
Loại Cửa
Vị Trí Đặt Tủ
Số Tầng
Số Cửa
Chiều Ngang
Xuất Xứ
Tủ mát 1 cánh sấy kính BigCool CL-600F

Tủ mát 1 cánh sấy kính BigCool CL-600F

8.900.000 
Tủ trưng bày bánh 3 tầng để bàn WS-T33 900mm

Tủ trưng bày bánh 3 tầng để bàn WS-T33 900mm

9.500.000 
Tủ trưng bày bánh để bàn BigCool 900mm CK-T90

Tủ trưng bày bánh để bàn BigCool 900mm CK-T90

9.500.000 
Tủ bánh kem để bàn BigCool 700mm WK-T70

Tủ bánh kem để bàn BigCool 700mm WK-T70

9.500.000 
Tủ trưng bày bánh để bàn kính cong BigCool 900mm

Tủ trưng bày bánh để bàn kính cong BigCool 900mm

13.500.000 
Tủ bánh kem để bàn kính cong BC-90 900mm

Tủ bánh kem để bàn kính cong BC-90 900mm

13.500.000 
Tủ bánh kem để bàn BigCool 1m2 WS-T104

Tủ bánh kem để bàn BigCool 1m2 WS-T104

20.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng BigCool 900mm

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng BigCool 900mm

25.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1200mm

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1200mm

26.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem BigCool 1200mm

Tủ trưng bày bánh kem BigCool 1200mm

27.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem mặt kính cong GB-250-4L 900mm

Tủ trưng bày bánh kem mặt kính cong GB-250-4L 900mm

27.500.000 
Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính 1200mm LS-1200S

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính 1200mm LS-1200S

27.500.000 
Tủ mát trưng bày thực phẩm màn kéo 2m XF-2.0

Tủ mát trưng bày thực phẩm màn kéo 2m XF-2.0

27.500.000 
Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1800F

Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1800F

27.500.000 
Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn 900mm

Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn 900mm

28.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem mặt cong GB-300-4L 1m2

Tủ trưng bày bánh kem mặt cong GB-300-4L 1m2

29.500.000 
Tủ trưng bày bảo quản bánh kem BigCool 1m5

Tủ trưng bày bảo quản bánh kem BigCool 1m5

29.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong 1800mm

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong 1800mm

29.500.000 
Tủ mát 2 cánh Đài Loan DL-1200F

Tủ mát 2 cánh Đài Loan DL-1200F

29.500.000 
Tủ mát 2 cánh Berjaya 2D/DC-B-2-G 1200mm

Tủ mát 2 cánh Berjaya 2D/DC-B-2-G 1200mm

29.500.000 
Tủ mát trưng bày kính cong Berjaya DC-211 700mm

Tủ mát trưng bày kính cong Berjaya DC-211 700mm

29.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 900mm Turbocool

Tủ trưng bày bánh kem 900mm Turbocool

29.500.000 
Tủ trưng bày bánh kính bo tròn 3 tầng 1200mm

Tủ trưng bày bánh kính bo tròn 3 tầng 1200mm

29.500.000 
tủ trưng bày để bàn DC-311

Tủ trưng bày để bàn Berjaya DC-311 1000mm

30.500.000 
Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1500mm

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong cửa trước 1500mm

30.500.000 
Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn sấy màng 1500mm

Tủ bánh kem 3 tầng kính bo tròn sấy màng 1500mm

31.500.000 
Tủ trưng bày bánh 1200mm Turbocool