Máy trộn bột hình chữ V - Trộn số lượng lớn và bột trộn ra rất đều.
Scroll
X